X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در میان انبوه خبرهای بد ازمنقرض شدن گونه های مختلف گیاهی و جانوری ،خبرپیدا شدن «پلنگ گنو»بهاری ترین خبری بود که دوستداران طبیعت و محیط زیست هرمزگان می توانستند بشنوند.

خبری که همه را غافلگیر کرده و سر ذوق آورد از این رو در اولین لحظه ها بیش ترین توجه برمیزان درستی و صحت خبر متمرکز بود چرا که در این سال ها(به جز چند خبر نه چندان دقیق) هیچ نشان موثقی از وجود پلنگ در سطح هرمزگان به ثبت نرسیده بود.

حالا پلنگ گنو به مدت چندثانیه درمقابل چشم دوربین ها با غرورقدم می زد وبر فراز ستیغ بلند گنو می غرید.

شاید غافل گیری دوست داران طبیعت از این رو بود که خشک سالی بی سابقه دهساله اخیر استان باعث شده بود ( با توجه به از بین رفتن بسیاری ازمراتع بیشه های طبیعی) این نظر قوت بگیرد که باید با وجود آخرین نمونه از پلنگ در هرمزگان خداحافظی کرد.

در همین زمینه «احسان شهریاری» از محیط بان های استان معتقد است:در این مدت میزان خسارتی که خشک سالی به محیط طبیعی و حیات وحش هرمزگان وارد کرده است، با هیچ خطر دیگری قابل مقایسه نیست.

خشک سالی یعنی از بین رفتن مراتع و و بوته زارها و چشمه ها یعنی مهم ترین منبع تغذیه و زندگی حیات وحش استان ودر نتیجه نزدیک شدن این حیوانات به آبادی ها ودر معرض شکار قرارگرفتن و یافرار به سمت کوه ها و دره ها ومرگ طبیعی بر اثر نبودن غذا.

مشکلی بزرگ که در این سال هاجز لاشه ی مردار برخی از این وحوش،امید در زمینه تداوم حیات جانوری در زیست گاه های مختلف رابا تردید رو به رو کرده بودهرچند که جسته و گریخته ازوجودگونه های مختلف خرس سیاه و قهوه ای در مناطقی چون بشکرد و رودخانه می شد مطمئن بود.»

در کنار چنین نظراتی است که پیدا شدن پلنگ در منطقه گنو که به حد کافی از خشکسالی آسیب دیده است همه را غافگیر کرده است.

خبرهای خوب از اواخر پارسال شروع شد که رد پا و فضله ی پلنگ درمنطقه پیدا شد و بعد خبرهای پشت سر هم برخی دوست داران کوهنوردی از مشاهده این حیوان دربرخی قسمت های گنو، همه رامنتظر یک خبرخوب کرده بود تا این که در آذرماه گذشته عکس یک قلاده پلنگ توسط دوربین های تله ای محیط زیست به ثبت رسید.

اما فیلمی چند ثانیه ای که اکنون از این حیوان به ثبت رسیده مشخصات بیش تری از این حیوان و حتی نر بودن آن رامشخص کرده است که جای خوشحالی بسیار زیادی دارد وامید است که خبررسانی کامل تر در این مورد به زودی توسط دوستان تلاشگر در این زمینه به همراه انتشار فیلم مذکور صورت بگیرد.

با این حال شاید خبربهتر راباید تلاش دوست داران طبیعت در حفاظت از این گونه ی نادر و درحال انقراض دانست به خصوص در منطقه طبیعی گنو که شکارگاه طبیعی این حیوان است ودر این سال ها از سوی برخی مردم به شدت مورد تعرض قرار گرفته است.

آلودگی های ناشی از رهاکردن زباله در کوهستان و نیز شکارهای غیر قانونی و بهره برداری های سوداگرانه از شن و ماسه های دامنه گنو از مهم ترین خطرات پیش روست.

گنو،گنجینه ای است برای مردم هرمزگان در حفظ آن بکوشیم


لینک:مشاهده پلنگ ایرانی در ارتفاعات کوه گنو


ثبت تصویر خرس آسیایی و پلنگ ایرانی در هرمزگان