دیروز:

وزیر آموزش و پرورش با لحنی کنایه امیز در مجلس :

از الان تا قیامت بابت هر اتفاقی که در آموزش و پرورش می‌افتد عذرخواهی می‌کنم.

امروز:

خبرگزاری ایسنا:

وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانش آموزانی که در هوای سرد حیاط مدرسه برای شرکت در مراسم هوای پاک ایستاده بودند، گفت: مواظب باشید پایتان لیز نخورد یا دچار سرماخوردگی نشوید، چرا که این جا هر اتفاقی که برای شما بیافتد، یقه ما را می‌گیرند!!.

***

این لحن تمسخرآمیز

این حس متلک گویی یک وزیر

این دست انداختن افکار عمومی

این بی خیالی و لاقیدی و بی تفاوتی نسبت به رسانه ها...

این گلوله نمک و پفک نمکی شدن در چشم کودکان  معصوم صف کشیده در سرما...

این تکبر...

از کجا آمده است؟