در سال های اخیر علاقه مندی به تاریخ و فرهنگ و هنرمحلی هرمزگان جای خود را به پژوهش هایی داده است که بعضا برخی از آن ها از حالت پایان نامه ای و تحقیقی صرف خود بیرون آمده وبه صورت کتاب وارد بازار نشر استان می شوند.
فراوانی موضوعی این تحقیقات بسیار جالب توجه است چرا که ازگویش شناسی ،جمع آوری ضرب المثل ها و آداب  و رسوم محلی، اسطوره ها و ... گرفته تا پوشش و خورش و آشپزی مرسوم هرمزگان را در بر می گیرد که البته نگاه تاریخی در بسیاری از آن ها غالب است.
نکته ی مثبت این رویکرد فرهنگی تنوع و فراوانی آن است که موضوع را از «لیردف» درشرقی ترین بخش هرمزگان آغاز شده و تا «گاوبندی» در غرب ادامه دارد.
کتاب هایی چون: گویش مینابی (حسن محبی)  فرهنگ جامع اصطلاحات بلوچی(خدابخش زومکی جاسکی) فرهنگ مردم فین و مارم( عبدالحمید ترابی) بلوچ در یک نگاه(محمد شریفی) گهره گوهر ماندگار(غلام وکیلی) شعر مشهور(احمد حبیبی)دریاد مانده ها (ماندانا سایبانی) آشپزخانه ی هرمزگان(منا پوردریایی) و...نمونه هایی از این پژوهش برای شناختن و شناساندن هرمزگان است.
در زمینه ی پوشاک مردم هرمزگان نیز که یکی از شاخصه های عمده فرهنگی استان بوده وجذابه های دیداری فراوانی دارد هم کتاب هایی چون پوشش مردم هرمزگان( محمد خطیبی زاده) و پوشاک زنان هرمزگان(شایاصفا ایسینی) پیش از این به چاپ رسیده اند.
این تلاش فرهنگی اما کاستی هایی در زمینه های ادبی و علمی و استناد های تاریخی دارد که امید است در سال های پیش رو  و کتاب های تازه بر طرف شود.
کتاب «بادله پوشان» از خانم فاطمه باستانی نیز که اکنون به بازار عرضه شده تلاشی در خور در همین حوزه و با همین رویکرد است که البته سعی کرده است جلوه های بصری را در معرفی پوشاک به شدت مدنظر داشته باشد و از این رو ازجریان عکس استان برای ترسیم بهتر فضا ها استفاده کرده چنان که جذابیت نخست رادر نگاه اول مخاطب به خود اختصاص داده است.
«بادله پوشان» در کنار سایر کتاب های این سال ها اثری قابل توجه است که سعی کرده  است در کنار تحقیق به عنوان باطن اثر به زیبایی ظاهر نیز عنایتی داشته باشد.تا به قول ما هرمزگانی ها هم رنگین باشد و هم سنگین.
با این حال کتاب می توانست در پاره ای نکته ها متفاوت و دقیق ترباشد
مقدمه استاد «علی رضایی» در دیباچه و حمایت مادی شهرداری بندرعباس از این کتاب به همراه هنر عکاسانی چون عبدالحسین رضوانی و سامی حزنی نیز از نکات ارزنده ی آن می باشد.