آذر ماه 1384 زلزله ای 5/9 ریشتری جزیره ی قشم را لرزاند در این زلزله سقف بیمارستان نوساز این شهرستان در اولین دقایق زلزله فرو ریخت!!

هفت سال بعد...

 مردادماه1391 زلزله ای شهرستان های هریس و ورزقان را لرزاند.بیمارستان نوسازهریس در اثر این زلزله  فرو ریخت.(لینک خبر)


نکته: مشکل ما فقط  با ریشتر ها نیست با خانه های خشت و گلی نیست که سست و غیر قابل اعتمادند. قبول کنیم که پیمانکاران،معماران، مهندسان، ناظران،مدیران، و...خشتی و گلی هم جزیی از این مشکل اند.