ح - د - م


ت - ج


ب - و - س


ب - ل - د


...

سرانجام سریال اعلام حرف الفبا از رسانه های دولتی با اعلام حکم اعدام برای چهارنفر و حبس های طولانی برای چندنفر دیگر در پرونده ی معروف اختلاس 3000میلیاردی به پایان رسید.و صدالبته به پایان رسیدن انتطار کسانی که خوشدلانه امیدواربودند حداقل پس از اعلام حکم رسمی ،از اسامی برخی متهمان درجه اول این اختلاس بی سابقه درتاریخ،راز گشایی شود.متهمانی که یقینا بدون پدرخوانده هایی در ساختارسیاسی موفقیت شان از دریافت چندوام ازدواج فراتر نمی رفت!

البته افکارعمومی که گاهی خودرا به صورت طنز در پیامک های رایج نشان می دهد پیش تر از این ها با دقتی عجیب نام و نشان تمام متهمان اصلی را همراه با مشخصات فردی افشا نموده بود.افشاگری هایی که اینک مشخص شده است چندان هم دور از واقعیت و طنز نبوده است.!؟


متهم ردیف اول:  ح - د - م        (حنا دختری در مزرعه)

متهم ردیف دوم:  ت - ج           (تام و جری)

متهم ردیف سوم: ب - و - س   (بل و سباستین)

متهم ردیف چهارم:  ب - ل - د  (بابا لنگ دراز)