X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری1- کنگره ی شعر ملی خلیج فارس (لینک)
2-تمبر ویژه ی خلیج فارس(لینک)
3-تور عکاسی از کویر تا خلیج فارس (لینک)
4- روایت موسیقیایی از خلیج فارس (لینک)
5- جشنواره ی خوشنویسی خلیج فارس (لینک)
5- تشکیل جزیره ی توریسم اسلامی خلیج فارس (لینک)
6- مجتمع سه گانه ی دیجیتال فرهنگی خلیج فارس (لینک)
7- احداث دروازه ی خلیج فارس (لینک)
8- تشکیل زنجیره ی انسانی خلیج فارس (لینک)
9- مرکزاتصال مبارزه ی جهانی با استکبار درخلیج فارس (لینک)
10...
11...
12...
اما نکته ی اصلی:
تمام این انبوه خبرها  فقط از یک خبرگزاری (خبرگزاری مهر) وفقط در مدت کم تر از یک هفته ی گذشته می باشد همان هفته ای که به ناگاه جنجال احساسات ملی گرایی در دفاع از نام خلیج فارس با ورود احمدی نژاد به ابوموسی چنان بالاگرفت که مانده بود در و دیوار منطقه از غیرت میهن دوستی ایرانیان وطن پرست رنگ خلیج فارس بگیرد واعراب سوسمارخوار به قعر آب های گرم سپرده شوند!!
اما با این حجم انبوه خبرهای پوچ وپر از خالی می خواهید چه کسی را بفریبید؟
با اتکا به خبرهای همان خبرگزاری و به فاصله ی دوهفته قبل اوضاع واقعی سواحل خلیج فارس اما به گونه ای دیگر است بنا به همان خبرهمان خبرگزاری مهر:
 وقتی فرزندان اصلی خلیج فارس در کناره ی همین دریا آب شیرین درست حسابی ندارند و بیش از 40درصد روستاهای هرمزگان آب اشامیدنی مناسبی نداشته ومردم شان مجبورند از میان برکه های صدساله و آب انبارهای قدیمی و کرم و حشره آب بخورند!(لینک)
تا وقتی فرزندان شهید در همین جزایر خلیج فارس برای یک مجتمع ورزشی چهارسال است که منتظر هستند واقدامی نمی بینند   (لینک)
تا وقتی که دانش آموزان همین خلیج فارس مدارس اش راباید خیرین  بسازند و هنوز 680کلاس نیمه تمام تا اول مهر روی دست همه مانده و کلاس های کپری دارد(لینک )
تا وقتی که 80درصد!! مصوبات سفرهای استانی رییس جمهور به هرمزگان اجرایی نشده است به گفته ی منتخبان همین مردم (لینک)
تا وقتی فرزندان خلیج فارس  و مردم محلی در نظام مدیریتی و اجرایی استان خود جایگاهی شایسته ندارند و جزایر کیش و قشم به محل کار و عیش و نوش دیگران تبدیل شده است ومحلی برای تدارک اختلاس های بزرگ بانکی (لینک)
 این کارهای فانتزی و دروغین و مردم فریب فقط به درد همان هایی می خورد که درفضاهای احساساتی و رومانتیک جنگ عربی - عجمی  بازیچه ی دیگران  می شوند.
روز خلیج فارس را از نگاه فرزندان خلیج فارس هم ببینید .این خلیج فارسی یا عربی متعلق به مردمی است که در کناره های آن با عزت و سربلندی با شکلی آبرومند زندگی کنند و برای لقمه ای نان مجبور به دویدن به دنبال ماشین رییس جمهورشان نباشند وصدای احمدی نژاد من گرسنه هستم پر بیننده ترین تصاویر نباشد.
در کنار این رجز خوانی ها وافتتاح ها و نطق های غرا و خطابه های آتشین و...
خاطر جمع باشید که همین عرب های به قول شما سوسمارخوار به ریش همه ی شما خواهند خندید که کشوری با آن شکوه تمدنی واین ذخایر سرشار و عزت و سربلندی گذشته مردم اش به چنین فقر و فاقه ای رسانده اید.
معجزه ی واقعی هزاره ی سوم یعنی این.!!
کمی شرم کنید و غیرتمندباشید .