X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


 آقای احمدی نژاد!امشب  در مصاحبه ی یک طرفه اش  در برابر مجری معروفی که این هشت سال از حد یک طرف گفت وگو به حد یک  روخوانی کننده سوال تقلیل یافت  (و البته گویااز این راه  چه پلکانی را در ترقی پیموده اند)حرف های کلانی درباره صنعت و تجارت و اقتصاد و سیاست خارجی گرفته..تا اصلاح مساحت ایران در دوران خودتان گفتنده باید صاحب نظران درباره اش نظر بدهند.

از جمله این که:« ایران در دوران شما به تمام همسایگان اش از ارمنستان گرفته تا عمان برق صادر می کند»  خدمت رییس جمهور محبوب برخی ها باید گفت که عمان نزدیک ترین فاصله ی زمینی را با ایران در تنگه ی هرمز دارد و یقینا چنین انتقالی باید حتما از مسیر هرمزگان و به خصوص شهرستان جاسک صورت بگیرد چنان که کابل فیبر نوری اینترنت ایران از همین مسیر می گذرد.

چنین خط انتقال برقی نه در دوره ی آقای احمدی نژاد ساخته نشده و موجود نمی باشد که جدا از نادرستی این سخن بعید است کشورهای عرب حوزه ی خلیج فارس در هیچ دوره ای حاضر به پذیرش چنین ریسکی باشند.

بقیه ی ادعاهای شان در این هشت ساله را مردم با گوشت و استخوان شان دارند لمس می کنند واین ادعای کذب مشتی است نمونه ی خروار از کسی که معجزه ی هزاره ی سومش نامیدند .آن هم در ماه رمضان...

بقیه البته از حوزه اطلاعات امثال بنده خارج است و باید اهلش نظر بدهند هرچند که بر ایران عزیز رفت آن چه رفت..