بشکرد

یا به غلط آن گونه که غریبه ها می گویند: بشاگرد

هنوز دارد می لرزد

البته نه به شدت 7ریشتر تا بشود خبراول جهانی

نه به شدت 6 ریشتر که ستاد امداد ها را دل نگران کند که ..باز هم زلزله؟

نه هم چون زلزله بوشهر که همه را بیش تر از مردم بوشهر نگران نیروگاه بوشهرکرد!

نه چون زلزله ی آذربایجان که هرچه وزیر و وکیل ترک تبار بود یک شبه به میدان کمک بکشاند

...بشکرد دارد هم چنان می لرزد

در آن حد که امان هر روزه ات راببرد

در آن حد که سقف هیچ مدرسه ای برای امتحانات خرداد امن نباشد

در آن حدکه  پروانه ای مدام از گیسوی دخترکی بپرد

...بشکرد دارد می لرزد

2ریشتر 3ریشتر؟ زیر ریشتر بالای ریشتر؟

فرقی ندارد نتیجه پس لرزهای کوچک ولی مدام تا حالا این بوده است

14 روستا به کلی ویران و10  روستا نیمه ویران  دریغ از 1دقیقه توجه رسانه ی ملی

بشکرد هم چنان می لرزد ودیوارها شقه شقه و سقف ها ترک ترک..

اما شدیدتر از آن دل و ذهن مردمی است که این فراموشی راباور نمی کردند