همه ی دلسوزان این کشور و ملت به خوبی می دانند که در این روزها شرایط اجتماعی ایران چندان مساعد نیست و هرگونه نابخردی وبی تدبیری به اقداماتی متقابل و تاسف بارمی انجامد.

گرانی وحشت ناک،بی کاری و تورم،فقر روزافزون، فساد و تبعیض ،سواستفاده از قدرت و...جایی برای تصمیمات نسنجیده نگذاشته است ودر این میان فرقی بین مناطق شمالی و یا جنوبی کشور و یا بلوچستان و هرمزگان و مناطق شیعه نشین یاسنی نشین هم نیست.

دوسال گذشته ودر پی طرح شعارهای تجزیه طلبانه برخی در استان هرمزگان، جمعی از اهل قلم و هنر این استان با لحنی دوستانه مسوولان را انذاردادند که دست از این بازی های سیاسی برای رسیدن به منافع کوتاه مدت بردارند چرا که گسل های موجوداجتماعی در همه جای ایران و حتی هرمزگان زمینه ای آماده برای تحریک واتفاقات ناگواردارد.

در پنج شنبه  گذشته منطقه کوخرددر شهرستان بستک مدتی به شدت متشنج شد ودرگیری هایی تاسف بار رخ داد اگرچه مردم خشمگین در شعارهای خودمسوولان محلی و به خصوص نماینده منطقه در مجلس رامسبب بروز وضعیت می دانستند

این درگیری‌ها ظاهرا به خاطر تغییر در تقسیمات منطقه بوده است.  که مردم مرکز بخش کوخرد در استان هرمزگان چندی پیش ضمن تجمع در برابر فرمانداری خواستار عدم اجرای مصوبه‌ای شده بودند که به موجب آن یک روستا به مرکز بخش کوخرد الحاق می‌شد. مسئولان نیز قول داده بودند که این مصوبه را فعلا اجرا نکنند. اما با معرفی بخشدار و تعیین محل احداث شهرداری برای شهر مورد مناقشه، اعتراضات تازه را تحریک کردند. نتیجه به آتش کشیده شدن اموال خصوصی و عمومی و کلی مجروح...تصاویر خود گویاست:

منبع عکس ها سایت تابناک