به متن خبر زیر به نقل از سایت بازتاب توجه کنید.این گزارشی است از بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس که به علت جایگاه اش با حضور معاون اول رییس جمهور ایران آغاز به کار می کند!

به متن سخنان و مقالات توجه بفرمایید گذشته از معاون اول رییس جمهورکه علاوه بر تشریفاتی بودن حضورشان هیچ گونه تناسبی علمی با همایش نداشته است ،سایر دعوت شدگان داخلی و  میهمانان این همایش هم حرف هایی زده و مقالاتی خوانده اند که درباره همه چیز می تواند باشد جز همایشی دانشگاهی درباره خلیج فارس!

از انقلاب فوریه مصر گرفته تا قدرت حزب الله لبنان واز اقتدار جمهوری اسلامی تا سفر محمد مرسی به تهران واز مبارزه موفق با افراطی گرفته تا...

آیااین مهمانان اشتباهی دعوت نشده اند؟

آیا موضوع برای میزبان و مهمان به درستی توجیه شده است؟

آیا سطح همایش های دانشگاهی ما همین است؟

آیا...

و یا این که خارجی ها هم مارا شناخته و بنا به سنت ایرانیان در عصر سلطان محمود در همایش هایی این گونه هم حرف هایی می زنند که سلطان خوشش بیاید نه بادمجان؟!


***

متن خبر سایت بازتاب و گزیده سخنرانی ها