«پارک های طبیعی»، قابلیت هایی خدادادی هستند که انسان ها پس از شناخت ارزش شان برای نگهداری بهتر ،آن ها را به ثبت ملی و جهانی می رسانند تا هم وظیفه ی خودشان را در برابر این طبیعت بیش تر بشناسند و هم دیگران را به این وظیفه آگاه کنند.
زیست گاه لاک پشت های در ساحل منطقه ی «شیب دراز» قشم یکی از این قابلیت های کم نظیری است که طبیعت به مردم هرمزگان و جهان هدیه کرده است تا در محیطی امن شاهد زاد و ولد این جانداران دریایی باشند.این منطقه ی زیبا قسمتی مهم از ژئوپارک قشم است.(+)
اگر طبیعت وظیفه اش را به خوبی انجام داده باشد می ماند وظیفه ی بشر که رفتار خود یااین هدیه های خدادای را «حفظ »کند و ارتقا بدهد یا هدر داده و «حذف» کند.
متاسفانه در کم تر از8سال گذشته ،ساحل لاک پشت های قشم با سرعت عجیبی در این مسیر حفظ و حذف قرار گرفت چنان که در سال 85با معرفی و تلاش علاقه مندان به طبیعت توسط یونسکو به عنوان یک پارک طبیعی شناخته و به ثبت جهانی رسید و به عنوان میراثی مشترک برای حیات وحش در آمد و پاییزامسال از این فهرست کنار نهاده شد. روندی که سرعت صعود و سقوط آن هم عبرت آموزبود و هم تعجب آور.(+)
اما نکته مهم در این روند نه تاثیر شرایط اقلیمی و محیطی که نقش  عامل انسانی است.انسان هایی شریف و آگاه و دلسوز که این پارک طبیعی را شناسایی و حفظ کرده و انسان هایی سودجو و و فرصت طلب که با ساخت و سازهای خود ضمن ضربه زدن به محیط طبیعی باعث اخطار یونسکو در دوسال قبل و اعلام حذف آن در سال جاری از فهرست این سازمان شدند.
نکته ی جالب اما در این میان حرکت این هفته ی مردم محلی قشم در حفظ و نگهداری از این زیست گاه طبیعی بود.جمعه ی گذشته گروه های مختلفی از مردم به نیت مرهم نهادن بر زخم لاک پشت ها به صورت خود جوش به این ساحل آمدند ودر آستانه تخم گذاری این حیوانات، ساحل شیب دراز قشم را از زباله های انسانی پاک کردند.
چرا که به گفته ی «عبدالوحید ریاضی‌فر»، معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست استان هرمزگان:
«ژئوپارک قشم اکنون از سیاهه‌ی یونسکو خارج شده، اما این خروج به‌گونه‌ی تعلیقی و مشروط است. یونسکو فرصت دوباره‌ای به ایران داده تا مشکلات موجود را برطرف کند که اگر این اتفاق بیفتد، ژئوپارک دوباره به جایگاه گذشته خود بازمی‌گردد.»
 در حرکت روز جمعه حضور زنان و دانش آموزان در این حرکت هم چشم گیر و هم در محیطی سنتی چون قشم بسیار تاثیرگزار بود.حرکتی که شاید در شهرهای بزرگ ایران امروز هم چندان به صورت یک فرهنگ درنیامده است بماند که جزیره ی هرمزگان از این لحاظ چندین سال است که در میان محیط های روستایی کشور از مناطق پاک با مشارکت بالای مردم محسوب می شود.
حال جای امیدواری است که با توجه به این که یونسکو در صورت رفع دخالت های انسانی در ساحل شیب دراز حاضر به ثبت مجدد این زیست گاه در فهرست جهانی خود است، نهادهای {...} که عامل اصلی تخریب این پارک طبیعی هستند دست از بی مسوولیتی برداشته وبه مردم محلی قشم اقتدا کنند تا لاک پشت های هرمزگانی نیز مجبور به مهاجرت ناگزیر به آن سوی آب ها نشوند.