X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


پارک طبیعی قشم، نخستین ژئوپارک خاورمیانه از فهرست یونسکو خارج شد.

یونسکو، پاسدار میراث فرهنگی و طبیعی جهان از دو سال پیش به ایران هشدار داده بود چنانچه ساخت و سازها در حریم پارک طبیعی قشم ممنوع نشود، این ژئوپارک از فهرست میراث جهانی حذف خواهد شد.
محمد رضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران با تایید خبر حذف نام ژئوپارک قشم از فهرست میراث طبیعی جهانی گفت چون موارد مدنظر یونسکو رعایت نشده است، در گام اول به ژئوپارک کارت زرد و در گام بعدی کارت قرمز دادند و اکنون آن را از فهرست یونسکو خارج کرده اند.
دوستداران میراث فرهنگی می گویند ساخت هتل و مجموعه های تفریحی مسکونی یک نهاد نظامی در منطقه، عامل اصلی حذف نام ژئوپارک قشم از فهرست میراث فرهنگی جهان است.

متاسفانه مدت هاست که جزیره قشم در فضایی مبهم  ومه الود خبری صحنه ی تاخت و تاز باندهای قدرتی شده است که با ساخت و سازهای غیرقانونی  در تملک زمین های طبیعی این جزیره از هم سبقت می گیرند و طبیعت دست نخورده و جذاب این جزیره بزرگ ترین قربانیان این زمین خواری ها.

امید که دلسوزان طبیعت هرمزگان در این زمینه به فکر باشند پیش از این که صدمات بیش تری محیط طبیعی این بزرگ ترین جزیره ی خلیج فارس را نابود کند