حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش:

«دانش آموزان دوم دبیرستان دختر و پسر باید به مناطق جنگی اعزام شوند و آموزش آمادگی دفاعی ببینند.»

اردی بهشت سال 90خورشیدی


جناب وزیر!

دوسال قبل باطرح تعطیلی مدارس در روز پنج شنبه نظم آموزشی کشور را به هم ریختی

امسال با طرح من درآوردی و خلاف قانون  شش ساله کردن مدارس، بچه های مردم را در بی کلاسی و بی کتابی و بی معلمی به امان خدارها کرده ای...

حالا باطرح اعزام اتوبوسی دانش آموزان رابا دل شاد می بری ولی تابوت های بچه های مردم رابرمیگردانی

آیا وقت آن نیست که برای رضای خدا دست از این طرح های خلق الساعه برداشته «پرورش» کشور که برباد رفته حداقل آموزش کشور را از این وضعیت نجات دهید؟

محض خاطر شما که در پاسخ خبرنگاران درباره کشته شدن دانش اموزان بروجنی شانه بالا انداخته و فرموده اید: «بروید از مسوولش بپرسید!!»

آیا شما مسوول مملکتی نیستید؟

آیااین است جواب خانواده های داغدار؟

آیا این شما نبودید که هرجا بلندی می شدید و می نشستید بیمه طلایی فرهنگیان و نظام 6-3-3 و تعطیلی پنج شنبه و طرح اتوبوسی راهیان نور را از افتخارات خود می شمردید؟

این فرمایش گهربار حضرت عالی در اردی بهشت سال نود شمسی را به یادتان آوردم چون این روزها برخی از افراد آن داستان  معروف درس ابتدایی شان را فراموش کرده اند و صدالبته درس مسوولیت پذیری را.