یکم:

کسانی که زیر 18ساعت دارند اصلا این مطلب را نخوانند!!

کسانی که بچه دبستانی دارند هم بهتر است نخوانند!

کسانی هم که بچه شان امسال می رود راهنمایی نیز هم!

دوم:

مشاور حضرت وزیر آمده بود بندرعباس ما هم رفته بودیم دست بوس و مثلا دیدار پرشورمردمی (البته رفته برده بودندمان) دو فرمایش گهربارشان به ذهن ام مانده که نقل می کنم و بقیه اش رادیگر بر اساس قیاس ،خودتان حدس بزنید

فرمودند:

بنا بر تحقیق و پژوهش رسمی و دقیق علمی بزرگ ترین منافذ نفوذ فرهنگ غرب در ایران و به خصوص نسل جوان همین آموزشگاه های زبان انگلیسی هستند! که قراراست در شکل آموزش و کتاب های آموزشی و سر فصل های شان تغییراتی را به وجود بیاوریم( این از کتاب های انگلیسی)

ودر ادامه فرمایشات فرمودند:

در کتاب های درسی هم باید تغییر ایجاد شود این جمله که در کتاب ریاضی دبستان به بچه ها می گوییم 2 تا مبل داشتیم و 2مبل دیگر خریده ایم حالا روی هم چند مبل داریم چه معنی دارد؟ هم ترویج فرهنگ غرب است و هم ترویج مصرف گرایی!باید بعد از این مساله های ریاضی مدارس ابتدایی این گونه بشوند که 2تفنگ خریده ایم 3 تفنگ دیگر می خریم روی هم چند تفنگ خریده ایم؟!

البته چند مثال دیگر هم فرمودند که به احترام برادران ارزشی از ذکر خیرشان می گذرم .البته همه درپایان جلسه برای سلامتی شان صلوات غرا فرستادیم و با تکان مداوم سر در حین جلسه رضایت خودرا از این سخنان گهربار اعلام کردیم هرچند هنگام خروج در زمینه سیاست جدید تالیف کتاب های درسی دبستان 2چیز عجیب بر سر اکثر معلمان و مدیران و ...حاضر روییده بود.

سوم:

مدیر می گفت: مثلا معلم فرستاده ایم برای دوره برای این طرح من درآوردی 6/3/3وزیر برای پایه ی ششم ابتدایی حالا معلم با بیست سال سابقه مانده چه جور درس بده خدا رحم کنه به مدارس عادی برای مدارس روستایی که دیگه فکر کنم کار از رحم خدا گذشته باشه.

گفتم: خیر است ان شالله تعالی خیر است.

چهارم:

کتاب های تازه تالیف دبیرستان را داشتم ورق می زدم چیز جدیدی نبود. در ادبیات سال اول درس جنگ محمد خوارزم شاه با مغول ها در قرن هفتم رابد جوری سانسور کرده اند یعنی از وسط شعر آمده اند به شکل ناشیانه ای چهار بیت را برداشته اند. بدترش این که یادشان رفته وقتی خود درس را جراحی می کنند و دل و قلوه اش را در می آورند حد اقل جای درز را درست بخیه کنند که ضایع نباشد.

یعنی یادشان رفته سوال های درس راهم سانسور کنند.حداقل کاش می گفتند خود معلم ها قشنگ تر سانسورش می کردند حالا پس از عمری همه مان یه پا سانسور چی حرفه ای شده ایم. یعنی این قدرش راکه دیگر عرضه و بصیرت داریم!

پنجم:

رفته بودم دانشگاه ...تدریس آموزش کتاب های دوره ی راهنمایی برای معلمان آینده خواستم از آموزش کتاب سال اول شروع کنم که صدای دانشجوها در آمد که: آقا مگه خبر نداری پایه ی اول راهنمایی حذف شده؟...گفتم  از پایه ی دوم شروع می کنیم صداها بلندتر شد که: کتاب سال دوم هم در دست تالیف است و کتاب های کنونی دیگه ارزش آموزشی ندارند...رفتیم سراغ سال سوم که گفتند قرار است این پایه هم در دبیرستان ادغام بشود و نیازی به آموزش اش نیست!!

کلاس بعد از ربع ساعت به پایان رسید و همه سرخوش به خانه رفتیم.

ششم:

روز پنج شنبه است و مدارس تعطیل و هم بچه ها دارند در خواب خوش کیف می کنند و احتمالا هم معلمان شان!بماند که حجم کتاب های دبستان برای 6روز تدریس در هفته بودجه بندی شده اند و نه 5 روز.

البته خدایی اش این هم یک هنر است که وقتی با تعدیل حقوق نمی توانند دل معلمان را خوش کنند با زیاد کردن تعطیلی که می توانند.نمی توانند؟ علم و دانش و معرفت هم بماند برای دم کوزه فعلا که در تولید علم نهم جهان شده ایم دیگر معجزه از این بزرگ تر؟اگر از شنبه تعطیل می کردیم دیگر خدا می داند در تولید علم چه غوغایی در جهان به پا می شد؟

***

نشسته ام در خانه و سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش را می خوانم

بماند که نه تعطیلی پنج شنبه های مدارس و نه طرح 6پایه ای شدن مدارس ابتدایی در این سند نیامده است.تعطیلی پنج شنبه ها راکه همه شاهد بودیم جناب احمدی نژاد چه گونه به تصویب رساند.حضرت شان در جمع چندصدنفری رییسان منطق و نواحی آموزشی حاضر شده و شفاهی پرسیدند: با تعطیلی پنج شنبه ها موافق اید؟ و همه از خدا خواسته بلند صداگفتند بعله...!

و این گونه بود که پس از سال ها کار دقیق علمی و نظر کارشناسان خبره در میان سوت و کف خضار برای رییس جمهور سندتحول بنیادین در اموزش و پرورش آغاز شد...طرحی که مسولان فرموده اند به هرنحوی که شده از امسال کلا اجرایش می کنند .البته به هرنحو را که مستحضر هستید یعنی چه؟