یکی از جاذبه های طبیعی هرمزگان ،کرانه های «مرجانی» آن است.شفافیت آب در مناطقی که تجمعی از مرجان ها وجود دارد به شدت بالاست و همین عامل باعث می شود که اعماق دریا تا مسافت های طولانی همراه با تمام آبزیان دیده شوند و چشم انداز کم نظیری از طبیعت را پیش چشم بیننده بیاورند.

جزیره ی ابو موسی و کیش دو نمونه ی شناخته شده از این جزیره های مرجانی هستند که باعث می شوند بیش تر مسافران این دوجزیره لذت سفر با قایق های کف شیشه ای و تماشای ماهیان و باغ های رنگین دریایی را از دست ندهند.

با این حال این پدیده ی نادر طبیعی با دخالت های طبیعی بشر با خطر روبه رو شده است.آلودگی خطربار ساحل کیش این روزها به شدت همه ی دوستداران طبیعت هرمزگان را دل نگران کرده است.گزارش روزنامه ی شرق در همین رابطه رااین جاببینید.