X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

در سرزمین کوروش و داریوش و خشایار و آریوبرزن و..

در سرزمین سام و زال و رستم و سهراب و بهمن و...

در سرزمین ابومسلم و یعقوب لیث و سربداران و...

در سرزمین نادر و لطفعلی خان زند و امام قلی خان و...

در سرزمین رییس علی دلواری و ستارخان و کوچک خان جنگلی و...

در سرزمین پوریای ولی و غلامرضا تختی و داش آکل و...

در سرزمین حسین فهمیده و مصطفی چمران و همت و باکری و...

...

جگردارترین شخصیت حاضر،عروسکی است به نام«جیگر» !

که گویا از قرار معلوم ،طفلکی خر بی زبان ممنوع از تصویر هم شده