X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


هرچند تا به حال بسیار زیاد به این پرسش ها فکر کرده اید و احتمالا به جواب هایش هم رسیده اید یا اگر حال فکر کردن را نداشته اید می شود گفت به جواب هایش هم رسانده اند تان!

چرا که در جامعه ی ما چه بسیارند کسانی که حاضرند به جای دیگران فکر کنند و از آن ها بسیارتر کسانی که حاضرند فکر کردن شان را به دیگران بسپارند!

ولی حالا بد نیست یک بار دیگردر پاسخ به من، از خودتان بپرسید:

از نظر اقتصادی:

قدیم ها وضعیت بهتر نبود؟ و مردم پول شان برکت نداشت و همه ی زندگی کسب معاش نبود وهمان حقوق و کسب عادی جواب نیازها را نمی داد و مثل امروز نیاز به یک عمر سگ دو زدن نبود؟

از نظر اجتماعی و فرهنگی:

آیا در گذشته مردم قانون را بهتر رعایت نمی کردند و جرایم کمتر نبود وکسب علم بهتر از ثروت نبود و دانش ارزشمند و جهالت زشت جلوه نمی کرد و فضیلت ها بیشتر رعایت نمی شد؟ و خبری از استرس و اضطراب و..در میان نبود و دل ها به هم نزدیک تر و عقیده نسبت به هم صافت تر نبود؟

از نظر عقیدتی و اخلاقی:

آیا در گذشته مردم مومن تر و پایبند تر به اعتقادشان نبودند؟ و حداقل قسم و عهد و جوانمردی رسمی محکم و قابل اعتماد نبود؟ و دیندار از بی دین جدا و راه ریا کاری و دین فروشی بسته تر نبود؟ و قران و مسجد و کعبه و محراب دام تزویر نمی شد و راه هرکس جدا و مشخص نگشته بود؟


آیا این روزها نه تنها برکت از پول ها که مزه از میوه ها و لذت از سفرها و شادی از دل ها  و ارامش از قلب ها و امید از جان هاو ...نرفته است و بشر هرچه مدرن تر و پیشرفته تر شده از انسانیت دورتر نگشته است؟

مرتضی مردیها در دومین شماره نشریه ی «اندیشه ی پویا» جوابی دیگر و جذاب به این پرسش دارد.هرچند این شماره ی این نشریه تحت تاثیر گفت و گوو با حجاریان قرار گرفته و باعث شده برخی نوشته های ارزشمند دیگر دیده نشود امابرای من که حرف ها و نوشته های حجاریان و حتی خاطرات اش دیگرارزش و اهمیت گذشته را ندارد و نوشته و نگاه همیشه متفاوت و خرد گرایانه امثال مردیها پسندیده تر بوده.

من جواب ایشان را به این پرسش ها لو نمی دهم و می گذارم لذت خواندش را از دست ندهید ولی فرصت کردید در این روزگار رواج و تکرار انواع کلیشه های فکری و مذهبی و سیاسی و اجتماعی و... نوشته ی متفاوت «در غم غربت قدیم»  مردیها را  بخوانید او عادت ندارد ساز مخالف بزند ولی به برخی عادت های رایج فکری عمیق تر و متفاوت تر نگاه کند.

هرچند نثر اوایل نوشته شاید کمی خسته کنند باشد که می توان از آن صرف نظرکرد و به اصل سخن اش رسید.

همچنین در  شماره ی  دوم «اندیشه پویا» خواننده مقالاتی از بابک احمدی، ابوالقاسم فنایی، هوشنگ شهابی، سروش دباغ، بهروز گرانپایه، اعظم خاتم، عباس عبدی، احمد مسجدجامعی، گلی امامی، بهرنگ صدیقی، محمدعلی ابطحی، شهرام پرستش و... خواهید بود.