شاید پس از عضویت در هیات رییسه دایمی خودمجلس، عضویت در هیات رییسه کمیسیون های  را بتوان مهم ترین چالش داخلی نمایندگان مجلس دانست که اکنون دیگر با مشخص شدن تمام کمیسیون ها(به جز یک مورد) متاسفانه هیچ جایگاهی و موفقیتی برای هرمزگانی هادر بر نداشت وشاید بتوان به صورت قاطع عنوان کرد که از معدود استانی هایی که هیچ نماینده ای در هیات رییسه کمیسیون ها ندارد استان هرمزگان است!

مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه مدیرتی و اجرایی و میزان نفوذ و اعتبار در جناح های سیاسی از عواملی هستند که در تعیین هیات رییسه کمسیون ها نقش اساسی رادارند بماند که نمی توان از بلوک بندی های قومیتی و مافیای قدرت وثروت چشم پوشید که برهمه ی عوامل دیگرغلبه دارد.

با این حساب پس از این نمایندگان هرمزگان به عنوان عضو عادی در کمسیون های مجلس حضور خواهند داشت که امید است به جای حضوری تشریفاتی، با هماهنگی وتلاش،ضمن عرضه ی قابلیت های فردی خود بتوانند باحضوری فعال وکارشناسانه از منافع خاص هرمزگانی ها نیز در سطح ملی دفاع کنند وبرتصمیم گیرهای کلان تاثیرگذارباشند.

خواستن و پیگیر شدن این روند به نفع همه ی ماست.

عکس و تصویراعضای هیات رییسه کمیسیون ها را می توانید در این جا ببینید(لینک)