X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

هنوز احتمالا تا مدت ها نمی توان از22خرداد88نوشت اما:

دیگر هیچ شکی باقی نمانده که این روز را باید یک روز سرنوشت ساز درکل تاریخ نظام برآمده از انقلاب57دانست . روزی که احتمالا به یک سرانجام خاص منجر خواهد شد.در این روز بی سابقه نظام ایران که همیشه بین مصلحت فرد یا مصلحت نظام معمولا دومی رابرمی گزید در یک چرخش بی سابقه برای اولین بار یک فرد را برگزید با این اندیشه که جایگزین همه ی از دست داه ها باشد،

در قماری بزرگ که به دور از آینده نگری بود یک نظام 30ساله تمام تخم مرغ هایش را در سبد احمدی نژاد نهاد به امید این که این مرغ خانگی،خروس جنگی تمام عصرها باشد!

دوبهار پس از این قمار مشخص شد که احمدی نژاد با بست نشینی بهارانه ی خود و آن دور کاری معروف، چندان هم خانگی نیست واینک در بهاری دیگر با متهم شدن معاون اول او به پرونده های فساد مشخص شده است که بقیه تخم مرغ های نهاده شده در سبد نیزبویناک تر از آن هستند که امید بانگ خروسی از آن ها در روز واقعه باشد.