موزه در کشورهایی اهمیت دارد که برای شان این سوال مطرح است که کی هستندوسرزمین شان کجاست؟ امابرای کسانی که چنین سوالی مطرح نمی شود موزه اهمیتی ندارد.مامعمولا در ادبیات عرفی مان هرچیزی را که به درد نمی خورد می گوییم به درد موزه می خورد!

این بیش تردلالت دارد بر این که ما چه دردی داریم که آن را به درد نخور می دانیم اگر درد ما فراتر از خوردن و خوابیدن باشد همه ی زندگی برای ما موزه خواهد بود

سید محمدبهشتی

(رییس پیشین میراث فرهنگی کشور)


به عنوان یک هرمزگانی موزه هرمزگان را چه قدر می شناسیم؟تابستان فرصت خوبی است