X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


یکم: {...}


دوم: {...}


سوم: {...}


 چهارم: {...}


پنجم: {...}

در محافل اجتماعی این سخن را بر سر همه ی زبان ها انداخته اند که یکی از دلایل عقب ماندگی هرمزگان این است که اصفهانی ها و ترک ها و لر ها و کردها و بلوچ هاو کرمانی ها و فارسی ها و...بر سرمنافع استانی شان یک پارچه می شوند واختلافات شان را موقتا کنار می گذارند وبه کسب امتیاز از جناح های سیاسی به نفع مردم استان شان می پردازند اما برعکس بقیه ،هرمزگانی ها چشم دیدن هم را ندارند و بر سر منافع شخصی حتی منافع استانی شان رانیزقربانی می کنند.
فعلا کاری به درستی و نادرستی این سخن ندارم.
فقط محض نشان دادن  همدلی وبه خاطر حرمت دوستان اصول گرای هرمزگانی و به خصوص آقایان«ابوالقاسم جراره» که آبروی حامیان دولت را در کل کشورخریده و از معدود نفرات این جریان است که به مجلس جدید راه یافته و نیز آقای «احمد جباری» از حوزه ی غرب استان وپیش از این نیز ارادت خود را به یاران رایحه ی خوش خدمت ابراز کرده اند این متن نقد گونه را تا زمان حضور دکتر احمدی نژاد در استان نخواهم گذاشت واز انتشار و بازتاب دادن آن صرف نظر خواهم کرد هرچند که مصداق روشن خود سانسوری می باشد .
تا ببینیم چگونه آقایان خواهند توانست در مصوبات هیات دولت از حق مردم این استان در حوزه های مختلف دفاع کنند.به خصوص در این هجوم بی کاری و گرانی و ... .
این گوی و این میدان.
برای خالی نبودن عریضه و به احترام بینندگان هم لاتیدان را فقط با  عکسی از یک هرمز دخت بندرعباسی در روز ورود دکتر احمدی نژاد به روز می کنم.