X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

یکم:

«عطاالله مهاجرانی» رابایدیکی از جنجالی ترین وزیران تاریخ پس از انقلاب دانست.وزیری که اهالی فرهنگ وهنر خاطره ای خوب از دوران وزارت اش دارند چه در حوزه ی مطبوعات وچه در حوزه ی کتاب و سینما.

امااصول گراهای اسلامی که از همان ابتدای طرح وزارت اش در دولت خاتمی ،سعی بر زمین زدن اورا داشتند چه در روز رای اعتماد به هیات دولت و چه در مدتی بعد درجریان استضیاح معروف او،در برابر منطق و کلام و تسلط مهاجرانی بر حوزه ی فرهنگ و هنر کشورمغلوب شدند وهردوبار وی توانست از مجلسی اصول گرا و گوش به فرمان،با باز کردن ماهرانه ی مشت خالی حریف،رای اعتمادی  عجیب از خود آنان بستاند.

هرچند که هردوبار مهاجرانی قول داد که وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی را زینت نظام کند (والبته هم موفق بود) ولی اصول گرایان هنوز هم از داستان مغلوب شدن شان در برابر دفاعیات مهاجرانی در روز استیضاح ،خاطره ای تلخ دارند.

چرا که وزیر هوشمند خاتمی خوب می دانست که جناح اصول گرای نظام نه تنها در حوزه ی فرهنگ وهنر محبوبیتی ندارد که حتی از شناخت های ابتدایی نیز محروم است و این همان چشم اسفندیاری است که می شود به راحتی آن ها را دست انداخت.

دوم:

درجریان استیضاح معروف مهاجرانی که بعدها به صوررت کتاب چاپ شد از مهم ترین نمایندگان دو آتشه مجلس (که مثلا آشناترین چهره به ادبیات و هنر معاصر دانسته می شد) نماینده ی جوان رفسنجان بود که به عنوان جوان اول اصول گرایان ، فهرستی از خطاهای فکری و عملی مهاجرانی را در حمایت از نویسندگان معاند و غرب گرا ردیف کرد تهمتی که در صورت اثبات ماجرا وبی جواب ماندن جناب وزیر به یقین سبب ساز سرنگونی وی از مقام وزارت می شد.

خانم «سیمین بهبهانی» شاعر معروف غزلسرا از جمله چهره هایی بود که نماینده ی رفسنجان اورا فردی ضدانقلاب و غرب زده و وابسته دانسته بود که مورد حمایت و تقدیر مهاجرانی قرار گرفته است.

سوم:

مهاجرانی اما در دفاعیه ی خود ترجیح داد از اتهام های نماینده رفسنجان شروع کند که معروف بود شناخت کاملی از ادبیات معاصر ایران داردتا مشتی باشد نمونه خروار.

او  پذیرفت که از هنرمندانی تقدیر و حمایت کرده است اما آن فرد مورد نظر «سیمین دانشور» بوده که همسر جلال احمد نویسنده کتاب غرب زدگی است و یک رمان نویس می باشد نه «سیمین بهبهانی» که یک شاعر غزلسراست!!

 مهاجرانی اضافه کرد:«برخی از افراد بدون آنکه نویسنده یی را بشناسند نظر می دهند و به اندازه ای  بی اطلاع هستند که سیمین بهبهانی شاعر را با سیمین دانشور نویسنده اشتباه می گیرند.!!»

این فول وحشت ناک چنان عرق سردی از شرمندگی بر پیشانی اصول گرایان آن روز مجلس نشاند که رد آن تا هنوز هم پابرجاست!!

سوم:

نکته عبرت آموز ماجرا اما این جاست که  با همه ی خدماتی که مهاجرانی در تزیین چهره ی نظام اسلامی به خرج داد اما باز هم تحمل نشد و با اهرم فراقانونی از مقام وزارت خود خلع گردید و پس از ضرب و شتم در نماز جمعه، به تبعیدی خود خواسته درلندن کشانده شد و در غربت مشغول به رمان نویسی .

در عوض آقای «محمد حسینی» همان نماینده ی جوان رفسنجان که به عنوان اصول گرای آشنا به فرهنگ وهنر معاصر فرق یک رمان نویس و شاعر را نمی دانست!!به مقام وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی!

سوم:

اگر در مرگ مادر داستان نویسی ایران وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد پیام تسلیتی نفرستاده خیلی نباید ناراحت بود . احتمالا حضرت وزیر هنوز هم مشغول به پرس و جو بوده اند که کدام سیمین شاعر است و کدام داستان نویس و کدام زن آل احمد است و کدام همسر دیگری و اصولا کسی پیدا شود وبرای حضرت شان معلوم کند که کدام سیمین مرده است و کدام سیمین زنده و ....!!