X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری


دیشب در ابتدای ورودی بلوار امام حسین درست سر شب همکارعزیز فرهنگی مان آقای علی رضا احمدی دبیر ادبیات ناحیه یک آموزش و پرورش رازورگیران موتور سوار به قصد سرقت باضربات چاقو مورد حمله خونین قرار داده و راهی بیمارستان کردند.ایشان که از چندناحیه بدن مورد اصابت شدید قرارگرفته اند هنوز در بیمارستان بستری می باشد.

فراوانی زورگیری خونین دربندعباس این جنایت رابهب خاطره ی مشترک بسیاری از شهروندان تبدیل کرده است واین پرسش را به ذهن می رساند که چرا برای کاهش موارد اقدامات موثرتری انجام نمی شود؟